Kontakt

EU za žrtve i svedoke krivičnih dela u Srbiji

Španskih boraca 1

11000 Beograd

Telefon: +381 11 3606100

E-mail: ppiu-serbia@osce.org

map