Odnos prema žrtvama – test za sve nas

Datum: 21. Februar 2020.
Vreme: 10:00 - 11:00
Lokacija: Medija centar (Terazije 3), Beograd

Medijska konferencija povodom Evropskog dana žrtava kriminala, u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji uz podršku Evropske unije, održaće se sutra u Beogradu.

 

Konferencija „Odnos prema žrtvama – test za sve nas” ima za cilj da naglasi značaj poznavanja prava žrtava, kao i ulogu medija u senzibilizaciji javnosti. Nedavno medijsko izveštavanje o otmici dvanaestogodišnje devojčice iz Niša je eklatantan primer negativne uloge medija, odnosno sekundarne viktimizacije žrtve i njene porodice.

 

Konferencija je takođe prilika da se predstave napori Misije OEBS-a i Ministarstva pravde usmereni ka podizanju standarda u poštovanju prava žrtava i uspostavljanju nacionalne mreže službi podrške za žrtve i svedoke krivičnih dela. Ove aktivnosti deo su trogodišnjeg projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji”, koji sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji a finansira Evropska unija.

 

Panelisti na konferenciji biće Tamara Skroza, novinarka i članica Komisije za žalbe Saveta za štampu, Biljana Slavković, psihoterapeutkinja, i Milica Kolaković Bojović, stručnjakinja na izradi nacrta Nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela i Akcionog plana za njeno sprovođenje.

 

Pozivamo novinare/ke da prisustvuju konferenciji u 9.45 sati u petak, 21. februara, u Medija centru, adresa: Terazije 3, Beograd.